Regulamin Sklepu

definicje :
Klient – podmiot będący użytkownikiem strony internetowej Sklepu, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).

Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto indywidualne – panel przypisany indywidualnie do Klienta po rejestracji danych w systemie Sklepu internetowego, oznaczony adresem e-mail i hasłem podanym przez Klienta w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, pozwalający na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności strony internetowej Sklepu.

Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.

Sprzedawca –  Dorota Hulak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Ferment Dorota Hulak, ul. Gminna 57 E 22-400 Zamość, NIP: 919-17-61-877 REGON:383 873 010, widniejąca w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Towar – oznacza produkt przedstawiany każdorazowo przez Sprzedawcę w ramach Sklepu internetowego, w celu jego sprzedaży.

Dane kontaktowe – następujące dane, za pomocą których Klient ma możliwość skontaktowania się ze Sklepem internetowym: adres email: sklep@e-ferment.pl lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 17:00, a także w sobotę w godzinach 09:00 – 12:00 pod numerem telefonu +48 511582100

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, której warunki określa w szczególności niniejszy Regulamin. Umowa Sprzedaży jest zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, po akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Postanowienia ogólne :

1. Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy za pomocą witryny https://sklep@e-ferment.pl (zwanym dalej „Sklepem internetowym” lub „Sklepem”) jest  Dorota Hulak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Ferment Dorota Hulak, ul. Gminna 57 E 22-400 Zamość, NIP: 919-17-61-877 REGON:383 873 010, widniejąca w Centralnej Ewidencji widniejąca w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Siedziba sklepu stacjonarnego, magazynu mieści się pod adresem :
Ul. Gminna 57E
22-400 Zamość

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników oraz określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta indywidualnego, sprzedaży produktów Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz określa zasady i warunki świadczenia nieodpłatnych usług drogą elektroniczną.

3. Klient ma możliwość kontaktu ze Sklepem internetowym pod adresem email: sklep@e-ferment.pl lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 17:00, a także w sobotę w godzinach 09:00 – 12:00 pod numerem telefonu  +48 511582100.

4. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Istnieje możliwość wysyłki towaru poza granice Polski, koszt dostawy zależny jest od wagi paczki.

6. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

7. Sklep nie oferuje w sprzedaży produktów zawierających alkohol oraz nie zachęca do jego spożywania. Wszystkie umieszczone na stronie www.e-ferment.pl opisy mają charakter wyłącznie informacyjno – poglądowy.

ZAMÓWIENIA:

1. Warunkiem wymaganym przy zamówieniach jest podanie wszelkich danych służących do zrealizowania wysyłki. Sklep zastrzega sobie prawo do weryfikacji zamówienia oraz danych Klienta w przypadkach budzących uzasadnione obawy. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu – do odstąpienia od realizacji Zamówienia.

2. Średni czas realizacji Zamówienia (od złożenia do wysłania do Kupującego) wynosi: 24 godziny w przypadku wybrania opcji wysyłki za pobraniem lub  48 godziny od zaksięgowania wpłaty na koncie w przypadku wybrania przesyłki po przelewie (z wyłączeniem sobót i dni świątecznych).

3. Kupujący dostanie informację o brakujących produktach na magazynie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji Zamówienia niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin.

4. W przypadku powyższej sytuacji, Kupujący może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia (do 14 dni) lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia.

5. Zamówienia mogą być składane przez pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

6. Do każdego zamówienia dołączany jest Dowód Zakupu (Paragon lub Faktura VAT).

7. Złożenie zamówienia potwierdzane jest przez Sklep drogą mailową lub telefoniczną.

8. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 2 dni roboczych. W okresie swiątecznym wysyłka może opóźnić się do 7 dni roboczych.

9. Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane do momentu wysyłki towaru. Przepis ten dotyczy wyłącznie Kupujących będących osobami fizycznymi. W przypadku pozostałych Kupujących Zamówienia nie mogą być anulowane.

10. Klient ma możliwość złożenia zamówienia przez:

a. adres mailowy sklep@e-ferment.pl całą dobę

b. telefonicznie 511582100 w godzinach pracy sklepu stacjonarnego

c. c. poprzez wypełnienie formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu internetowego,
Zamówienia,złożone w dni powszednie po godzinie 17:00, w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

CENY :

1. Ceny na stronie podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierają podatek VAT.

2.Do ceny towaru należy doliczyć koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności.

3. Klient płaci cenę za zamówione Towary wraz z kosztami dostawy, wedle swego wyboru:

a. przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy, przed dostawą;
numer rachunku bankowego:
38249000050000453073010910

Ferment Dorota Hulak

ul Gminna 57E

22-400 Zamość
W tytule wpisując jedynie nr zamówienia

b. przelewem bankowym za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym PayU, obsługiwanym przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przed dostawą.

c. przelewem bankowym za pomocą systemu płatności Pay Pal, obsługiwanym przez spółkę PayPal (Europe) z siedzibą w Luksemburgu, przed dostawą.

d. za pobraniem pracownikowi firmy kurierskiej lub w miejscu dostawy.

e. w przypadku wyboru opcji odbioru osobistego, w sklepie stacjonarnym, doliczana jest opłata za torbę ekologiczna w wysokości 1 zł. Odbiór pod adresem:

Sklep Ferment, Roztoczańskie Centrum Domowych Alkoholi
ul. Gminna 57 E
22-400 Zamość.

DOSTAWA:

Zamówienia realizowane są:

– bezzwłocznie – w przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem,

– po zaksięgowaniu wpłaty na koncie – w przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem.

1. Towary zamówione przez Klienta w Sklepie wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera . Szczegółowe dane dotyczące zapłaty za przesyłkę zamieszczone są w zakładce Dostawa na stronie internetowej Sklepu.

2. Zamówiony asortyment dostarczany jest pod adres wskazany w formularzu w dniach od poniedziałku do piątku.

3. Klient podczas odbioru przesyłki ma prawo zbadać jej stan przed odbiorem od przewoźnika.

4. W razie uszkodzenia towaru i chęci jego zwrotu konieczne jest sporządzenie odpowiedniego protokołu z danym przewoźnikiem.

5. Koszty dostawy ponosi Kupujący, chyba że strony ustaliły inne rozwiązanie.

REKLAMACJE.

1. W przypadku stwierdzenia, iż Produkt jest wadliwy, Klient obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę w przeciągu 14 dni od daty stwierdzenia niezgodności Produktu z umową.

2. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Klienta reklamacji w przeciągu 14 dni.

3. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu na własny koszt. W przypadku uwzględnienia reklamacji koszty wysyłki są zwracane.

4.Do reklamowanego Produktu należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię. Nie dołączenie dowodu zakupu lub jego kopii utrudni procedurę uwzględnienia reklamacji.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY:

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.), Kupujący ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy. W przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno, termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Sklep poprzez wiadomość mailową na adres sklep@e-ferment.pl lub telefonicznie 511582100

3.Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Postanowienia końcowe:

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
2. Zwroty Produktów wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.
3. Klient dokonując zakupu akceptuje postanowienia Regulaminu.

5.Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. W przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).